Schriftelijke vragen

Lijst van schriftelijke vragen
Datum Onderwerp Beantwoord op
8 juni 2024 Stand van zaken De Elzen, mei 2024
2 mei 2024 3e padelbaan TPC Boekel - GEHEIM 13 mei 2024
25 april 2024 KBO Boekel 3 mei 2024
7 maart 2024 Huisvesting Aandachtsgroepen 9 april 2024
22 februari 2024 Starterswoningen 11 maart 2024
18 januari 2024 Verkeerssituatie afsluiting N605 (Volkelseweg) 2 februari 2024
3 november 2023 De Bosberg 5 januari 2024
25 oktober 2023 Technische vragen inzake GVVP - GVB 31 oktober 2023
18 oktober 2023 Vragen DOP over De Elzen 6a 25 oktober 2023
18 juli 2023 Schriftelijke vragen CDA inzake Geurbeleid 2 augustus 2023
26 juni 2023 Vragen VVD inzake Herijking Vitaal Buitengebied
26 juni 2023 Vragen VVD fractie over de uitvoering van de motie Herijking VBB
30 mei 2023 Geurvisie 11 juli 2023
29 mei 2023 Evaluatie en actualisatie geurbeleid
8 april 2023 Veegplan 10 5 mei 2023
7 maart 2023 WOZ waarde 2023 9 maart 2023
13 februari 2023 MEMO: Beantwoording vragen commissie 31 jan 2023 inzake Grondstoffenbeleidsplan
2 februari 2023 Schriftelijke vragen VVD fractie inzake opvang minderjarige statushouders 6 februari 2023
21 januari 2023 Schriftelijke vragen van DOP over het nieuw aangelegde voetgangersoversteekplaats op de Rutger van Herpenstraat 31 januari 2023
18 december 2022 Beantwoording schriftelijke vragen VVD tijdelijke huisvesting vluchtelingen
1 september 2022 Schriftelijke vragen N-279
31 augustus 2022 Schriftelijke vragen VVD verkeersproblematiek N-279
6 augustus 2022 Schriftelijke vragen VVD kapvergunning waardevolle Noorse esdoorns, Sint Josephplein 18, Venhorst 14 september 2022
9 juni 2022 Nieuwe toekomst voor Kerk Venhorst. 29 juni 2022
2 juni 2022 De Vlonder 66 te Boekel 30 juni 2022
14 maart 2022 Schriftelijke vragen CDA komst F35 28 maart 2022
10 maart 2022 Schriftelijke vragen DOP inzake het ontwikkelingsproces de Zuidwand en de gesloten koopovereenkomst 25 maart 2022
10 maart 2022 Schriftelijke vragen VVD inzake het Dorpsteam WMO onderzoek 6 april 2022
7 maart 2022 Schriftelijke vragen DOP inzake de oorlog in Oekraïne; wat kunnen we doen 8 maart 2022
14 februari 2022 Schriftelijke vragen DOP inzake de verleende omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van 64 arbeidsmigranten 21 maart 2022
31 januari 2022 Schriftelijke vragen DOP inzake de herziene spelregels zorgvuldige dialoog 4 maart 2022
24 januari 2022 Schriftelijke vragen GVB inzake verkeerstellingen 18 februari 2022
18 januari 2022 Schriftelijke vragen GVB inzake realiseren woning RvR buitengebied 8 februari 2022
23 november 2021 Schriftelijke vragen VVD inzake memo 2021/61 versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders 2 december 2021
30 september 2021 Volkstuinen 18 oktober 2021
6 augustus 2021 Schriftelijke vragen D.O.P. inzake ontwikkelingen op het Bovenstehuis 2 september 2021
23 juli 2021 Schriftelijke vragen GVB inzake voortgang bouwplan Voskuilen Venhorst 6 september 2021
7 juni 2021 Schriftelijke vragen DOP inzake arbeidsmigranten Bovenstehuis 28 juni 2021
23 april 2021 Schriftelijke vragen GVB inzake verbindingsweg Leurke - Mutshoek 19 mei 2021
4 februari 2021 Schriftelijke vraag VVD inzake huisvesting, begeleiding, inburgering en participatie vergunninghouders 23 februari 2021
4 februari 2021 Schriftelijke vraag VVD inzake ROB rapport Van Parijs naar praktijk 4 maart 2021
1 februari 2021 schriftelijke vragen DOP inzake vandalisme 4 maart 2021
18 januari 2021 schriftelijke vragen DOP inzake ondersteuning inwoners in hun levensbehoeften 17 maart 2021
15 januari 2021 schriftelijke vragen CDA inzake subsidieregeling sanering varkenshouderij en intrekken milieuvergunningen van veebedrijven zonder dieren 1 februari 2021
5 januari 2021 schriftelijke vragen DOP inzake Boardletter 2020 en 2019 7 januari 2021
30 december 2020 schriftelijke vragen GVB inzake Centrumvisie Zuidwand 3 februari 2021
29 december 2020 Schriftelijke vragen DOP inzake meting luchtkwaliteit 19 januari 2021
29 december 2020 Schriftelijke vragen DOP inzake Huisartsen Boekel 13 januari 2021
28 oktober 2020 schriftelijke vragen DOP inzake vellen van bomen nabij St. Jozefkerk in Venhorst 9 november 2020
5 oktober 2020 Schriftelijke vragen DOP inzake RES, de rol van Enexis en de rol van de gemeente 10 november 2020
17 augustus 2020 Schriftelijke vragen CDA inzake Rode straatverlichting Klein Ronddeel Den Dries 27 augustus 2020
3 juni 2020 schriftelijke vragen GVB inzake Centrumplan Boekel 12 juni 2020
15 april 2020 schriftelijke vragen CDA fractie n.a.v. coronacrisis 23 april 2020
23 april 2019 schriftelijke vragen CDA FiKks-app tegen financiele problemen 13 mei 2019
11 april 2019 schriftelijke vragen GVB inzake voortgang nieuwbouwplan Voskuilen Venhorst 6 mei 2019
3 december 2018 schriftelijke vraag VVD inzaken mogelijke komst Landelijke Vreemdelingen Voorziening naar Boekel 5 december 2018
17 september 2018 schriftelijke vragen CDA inzake Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 12 december 2018
8 maart 2018 schriftelijke vraag CDA/VVD inzake De Run Boekel 10 april 2018
21 februari 2018 Schriftelijke vraag GVB inzake overlast door bomen aan de Biezen in Venhorst 20 maart 2018
1 februari 2018 Schriftelijke vraag CDA inzake Pleegzorg 2 maart 2018
20 december 2017 Schriftelijke vraag CDA en VVD inzake De Run 30 januari 2018
13 oktober 2017 Schriftelijke vraag fractie CDA inz. ontwerpbestemmingsplan Langstraat ongenummerd 28 oktober 2017
7 september 2017 Schriftelijke vraag fractie GVB inz. berichtgeving over vergunningsaanvraag mestverwerking 26 september 2017
5 juli 2017 schriftelijke vraag CDA fractie over gevolgen versnelde transitie veehouderij 18 juli 2017
7 november 2016 schriftelijke vraag CDA inzake mobiele bereikbaarheid 12 januari 2017