Schriftelijke vragen

Lijst van schriftelijke vragen
Datum Onderwerp Beantwoord op
28 oktober 2020 schriftelijke vragen DOP inzake vellen van bomen nabij St. Jozefkerk in Venhorst
17 augustus 2020 Schriftelijke vragen CDA inzake Rode straatverlichting Klein Ronddeel Den Dries 27 augustus 2020
3 juni 2020 schriftelijke vragen GVB inzake Centrumplan Boekel 12 juni 2020
15 april 2020 schriftelijke vragen CDA fractie n.a.v. coronacrisis 23 april 2020
23 april 2019 schriftelijke vragen CDA FiKks-app tegen financiele problemen 13 mei 2019
11 april 2019 schriftelijke vragen GVB inzake voortgang nieuwbouwplan Voskuilen Venhorst 6 mei 2019
3 december 2018 schriftelijke vraag VVD inzaken mogelijke komst Landelijke Vreemdelingen Voorziening naar Boekel 5 december 2018
17 september 2018 schriftelijke vragen CDA inzake Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 12 december 2018
8 maart 2018 schriftelijke vraag CDA/VVD inzake De Run Boekel 10 april 2018
21 februari 2018 Schriftelijke vraag GVB inzake overlast door bomen aan de Biezen in Venhorst 20 maart 2018
1 februari 2018 Schriftelijke vraag CDA inzake Pleegzorg 2 maart 2018
20 december 2017 Schriftelijke vraag CDA en VVD inzake De Run 30 januari 2018
13 oktober 2017 Schriftelijke vraag fractie CDA inz. ontwerpbestemmingsplan Langstraat ongenummerd 28 oktober 2017
7 september 2017 Schriftelijke vraag fractie GVB inz. berichtgeving over vergunningsaanvraag mestverwerking 26 september 2017
5 juli 2017 schriftelijke vraag CDA fractie over gevolgen versnelde transitie veehouderij 18 juli 2017
7 november 2016 schriftelijke vraag CDA inzake mobiele bereikbaarheid 12 januari 2017