Schriftelijke vraag Schriftelijke vraag fractie CDA inz. ontwerpbestemmingsplan Langstraat ongenummerd

Algemene informatie
Datum vraag 13 oktober 2017
Onderwerp Schriftelijke vraag fractie CDA inz. ontwerpbestemmingsplan Langstraat ongenummerd
Indiender(s) H. de Bruin, CDA
Beantwoord op 28 oktober 2017

Bijlage(s)