Openingstijden

Het Dorpsteam Boekel is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 0492-328383. U kunt elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 bellen. U kunt ook een mail sturen naar info@dorpsteamboekel.nl.

Adres: Kennedystraat 2a, 5427 CJ Boekel

Werkwijze

Hoe gaat het Dorpsteam Boekel te werk?

Dorpsteam Boekel bestaat uit professionals die zich richten op jeugd en volwassenen. Onze professionals werken systeemgericht en betrekken waar mogelijk uw gezin en/of sociale netwerk ("één gezin één plan") waarbij we zo veel mogelijk kijken naar uw eigen kracht. Wanneer u met ons contact opneemt kijken we, afhankelijk van u vraag, welke professional het beste bij u vraag aansluit.

Wanneer u zich meldt bij het Dorpsteam Boekel worden een aantal stappen doorlopen:

 1. Kennismaking op ons kantoor of bij u thuis ("keukentafel gesprek").
 2. Vraag verhelderen: wat is u vraag, wat wilt u bereiken en hoe?
 3. Wat kunt u zelf met uw omgeving en waar heeft u eventueel ondersteuning bij nodig?
 4. Wanneer blijkt dat ondersteuning nodig is stellen we met u een Plan van Aanpak op.
 5. Wanneer gespecialiseerde hulp en/of een voorziening nodig is, regelen wij dat voor u (maatwerkvoorziening).

U heeft en houdt zelf de regie.

Het stappenplan in de praktijk

Wanneer u contact opneemt met het Dorpsteam Boekel gaat één van onze professionals samen met u (en uw gezin) bespreken wat er speelt en op zoek naar wat er nodig is om uw situatie te verbeteren. Vragen die onze professional met u zal bespreken zijn onder andere: Wat kunt u zelf doen en wat heeft u zelf al gedaan? Zijn er mensen om u heen die u kunnen steunen zoals uw familie, vrienden of kennissen? Welke hulp heeft u eventueel al gehad, van wie? Wat is er nu nodig?

Soms is een gesprek met informatie en advies voldoende. In veel situaties kunnen mensen uit uw eigen omgeving u helpen uw situatie te verbeteren. Lukt dit niet of is er meer hulp nodig? Dan kijken we naar vrijwilligershulp of mantelzorg. Zo nodig bieden we u vanuit het Dorpsteam begeleiding of verwijzen wij u door naar gespecialiseerde zorg. Een combinatie hiervan is ook mogelijk afhankelijk van uw situatie. U houdt zelf de regie in dit proces.

Langer ondersteuning nodig?
Wanneer gespecialiseerde ondersteuning nodig is en/of u een voorziening nodig heeft, wordt een maatwerkvoorziening voor een bepaalde periode aan u toegekend. Denkt u dat u na afloop van deze periode nog langer ondersteuning nodig heeft? Neem dan uiterlijk 6 weken voor afloop van de indicatie contact op met het Dorpsteam Boekel.

Diensten

 • Zorg & Welzijn

Een overzicht van organisatie voor zorg en welzijn in Boekel. De hulp is vaak gratis of tegen een kleine beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. U kunt zelf contact opnemen met de organisatie. Een ‘indicatie’ van de gemeente is niet nodig.

 • Vervoer

Een Wmo-pas is bedoeld voor mensen die door hun beperkingen vaak afhankelijk zijn van de Regiotaxi. Ook zonder Wmo-pas kunt u reizen met Regiotaxi. U betaalt dan het gewone tarief. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met Regiotaxi Noordoost Brabant. Een ‘indicatie’ van de gemeente is niet nodig.

 • Huishouden

Huishoudelijke Verzorging Wmo is voor mensen die geen mogelijkheden hebben om zelf hulp te regelen.

 • Vrijwilligerswerk

Zoekt u een vrijwilliger of wilt u vrijwilliger worden?
Ook daarvoor kunt u contact opnemen met het Dorpsteam.

Zeker in deze tijden waarin we te maken hebben met de Coronacris, kunnen wij ons voorstellen dat u behoefte heeft aan contact met een vrijwilliger. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig voor het doen van boodschappen, medicijnen halen, de hond uitlaten of heeft u behoefte aan een dagelijks telefoontje? Neemt u dan contact op met het Dorpsteam dan kunnen wij u in contact brengen met een vrijwilliger.

Wilt u zelf als vrijwilliger iets betekenen voor een inwoner van Boekel die ondersteuning nodig heeft? Ook dan kunt u zich melden bij het Dorpsteam en brengen wij u met iemand in contact die dit nodig heeft.

 • Wonen

Voordat échte zorg nodig is, kunt u zelf als veel doen om het wonen in uw huidige woning levensloopbestendig te maken. Wij stimuleren de Boekelse inwoners om de regie over het eigen leven te houden. Hierdoor blijft comfortabel wonen ook op latere leeftijd mogelijk. Redt u het niet meer alleen of met inzet van uw omgeving? Dan denken wij graag met u mee over mogelijke oplossingen.

 • Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is een mooie, maar soms ook zware taak. Gelukkig zijn er allerlei organisaties die kunnen ondersteunen. Voor vragen en ondersteuning kunnen mantelzorgers in de gemeente Boekel terecht bij ons.

 • Hulpverlening

Het Dorpsteam is er voor ondersteuningsvragen voor alle inwoners van Boekel. In het Dorpsteam werken verschillende professionals, zowel gericht op jeugd als op volwassenen, waarvoor we verwijzen naar de pagina: ons team. Binnen het Dorpsteam bieden we maatwerk en wordt steeds goed bekeken wie u kan ondersteunen in uw situatie en bij uw vraag. Zo nodig wordt gespecialiseerde zorg ingeschakeld. Het Dorpsteam werkt intensief samen met o.a. de Jeugdverpleegkundige van de GGD, gehuisvest bij de scholen en met huisartsen.

 • Dagbesteding

Dagbesteding is voor mensen die door een beperking moeite hebben met het invullen van hun dag. En voor wie deelnemen aan reguliere verenigingsleven of activiteitenaanbod geen optie is. Dagbesteding is ook mogelijk om mantelzorger(s) te ontlasten.