Schriftelijke vraag schriftelijke vragen CDA inzake subsidieregeling sanering varkenshouderij en intrekken milieuvergunningen van veebedrijven zonder dieren

Algemene informatie
Datum vraag 15 januari 2021
Onderwerp schriftelijke vragen CDA inzake subsidieregeling sanering varkenshouderij en intrekken milieuvergunningen van veebedrijven zonder dieren
Indiender(s) CDA fractie
Beantwoord op 1 februari 2021

Bijlage(s)