Schriftelijke vraag schriftelijke vragen GVB inzake voortgang nieuwbouwplan Voskuilen Venhorst

Algemene informatie
Datum vraag 11 april 2019
Onderwerp schriftelijke vragen GVB inzake voortgang nieuwbouwplan Voskuilen Venhorst
Indiender(s) J. van Eert, Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel
Beantwoord op 6 mei 2019

Bijlage(s)