Schriftelijke vraag schriftelijke vraag VVD inzaken mogelijke komst Landelijke Vreemdelingen Voorziening naar Boekel

Algemene informatie
Datum vraag 3 december 2018
Onderwerp schriftelijke vraag VVD inzaken mogelijke komst Landelijke Vreemdelingen Voorziening naar Boekel
Indiender(s) N. Dijcks, VVD
Beantwoord op 5 december 2018

Bijlage(s)