Schriftelijke vraag Schriftelijke vragen DOP inzake de verleende omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van 64 arbeidsmigranten

Algemene informatie
Datum vraag 14 februari 2022
Onderwerp Schriftelijke vragen DOP inzake de verleende omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van 64 arbeidsmigranten
Beantwoord op 21 maart 2022

Bijlage(s)