Schriftelijke vraag Huisvesting Aandachtsgroepen

Algemene informatie
Datum vraag 7 maart 2024
Onderwerp Huisvesting Aandachtsgroepen
Indiender(s) VVD fractie
Beantwoord op 9 april 2024

Toelichting

De vragen en antwoord zijn GEHEIM