Schriftelijke vraag Schriftelijke vragen VVD inzake memo 2021/61 versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders

Algemene informatie
Datum vraag 23 november 2021
Onderwerp Schriftelijke vragen VVD inzake memo 2021/61 versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders
Beantwoord op 2 december 2021

Bijlage(s)