Schriftelijke vraag Beantwoording schriftelijke vragen VVD tijdelijke huisvesting vluchtelingen

Algemene informatie
Datum vraag 18 december 2022
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD tijdelijke huisvesting vluchtelingen

Toelichting

Beantwoording van de vragen van de fractie van VVD over de "realisatie tijdelijke (her)huisvesting vluchtelingen locaties Regenboog terrein en Neerbroek 20".
Vragen gesteld op 18 december 2022.
Beantwoording vragen 22 december 2022.

Bijlage(s)