In het voorjaar van 2024 is er een verkenning gedaan naar mogelijke tracés. In mei 2024 zijn de uitkomsten uit deze verkenning gedeeld met de raad en bewoners. De presentatie van de bewonersavond op 16 mei 2024 kunt u hier (PPTX, 23.6 MB) terugvinden. De gestelde vragen met antwoorden vindt u hier (PDF, 88.1 kB). De verkenning is samengevat in deze rapportage (PDF, 2.8 MB).

Het college heeft besloten tot de verdere uitwerking van tracé A1. In de verdere uitwerking wordt de haalbaarheid van het tracé bekeken, door middel van bijvoorbeeld geluidsonderzoek en een kostenraming. In oktober neemt de raad het besluit over de oost-west verbinding.