Direct regelen
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Wanneer u verhuist naar of binnen Boekel moet u dat melden bij de gemeente. Geef uw nieuwe adres aan ons door binnen 5 dagen na de verhuisdatum of maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. De andere overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld Belastingdienst) krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing. Komt u vanuit het buitenland dan is het niet mogelijk dit digitaal door te geven. U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Wilt u een verhuizing doorgeven naar een instelling? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 0492 326800.

Meenemen

Het aangifteformulier van verhuizing is te krijgen aan de balie. Bij de aangifte moet u een geldig legitimatiebewijs meebrengen.

Verplicht tot aangifte van verhuizing zijn: uzelf en ouders/voogden/verzorgers van jongeren tot 16 jaar.

Bevoegd tot aangifte zijn:

  • de ouder en zijn/haar meerderjarig kind kunnen voor elkaar aangifte doen als beiden op hetzelfde adres wonen;
  • de echtgenoten dan wel geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen als beiden op hetzelfde adres wonen;
  • elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. Indien van toepassing moet ook een geldig legitimatiebewijs worden meegenomen van degene die wordt gemachtigd.

Bij inwoning of samenwoning moet u op het verhuisformulier aangeven dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte, hij/zij is verplicht hiervoor op het formulier te tekenen. Van de medebewoner(s) moet eveneens een geldig legitimatiebewijs worden meegenomen. Ook is er een formulier toestemmingsverklaring hoofdbewoner.