Verhuizen

Verhuist u binnen de gemeente Boekel? Of komt u in de gemeente Boekel wonen?

Wanneer u verhuist naar of binnen Boekel moet u dat melden bij de gemeente. Geef uw nieuwe adres aan ons door binnen 5 dagen na de verhuisdatum of maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. De andere overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld Belastingdienst) krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing. Komt u vanuit het buitenland dan is het niet mogelijk dit digitaal door te geven. U dient telefonisch een afspraak te maken voor een (her)vestiging.

Verhuist u vanuit Boekel naar een andere gemeente? Geef dan uw verhuizing door in de nieuwe gemeente.

Meenemen

Het aangifteformulier van verhuizing is te krijgen aan de balie. Bij de aangifte moet u een geldig legitimatiebewijs meebrengen.

Verplicht tot aangifte van verhuizing zijn: uzelf en ouders/voogden/verzorgers van jongeren tot 16 jaar.

Bevoegd tot aangifte zijn:

  • de ouder en zijn/haar meerderjarig kind kunnen voor elkaar aangifte doen als beiden op hetzelfde adres wonen;
  • de echtgenoten dan wel geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen als beiden op hetzelfde adres wonen;
  • elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. Indien van toepassing moet ook een geldig legitimatiebewijs worden meegenomen van degene die wordt gemachtigd.

Bij inwoning of samenwoning moet u op het verhuisformulier aangeven dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte, hij/zij is verplicht hiervoor op het formulier te tekenen. Van de medebewoner(s) moet eveneens een geldig legitimatiebewijs worden meegenomen. Ook is er een formulier toestemmingsverklaring hoofdbewoner.