Schriftelijke vraag schriftelijke vraag CDA fractie over gevolgen versnelde transitie veehouderij

Algemene informatie
Datum vraag 5 juli 2017
Onderwerp schriftelijke vraag CDA fractie over gevolgen versnelde transitie veehouderij
Indiender(s) M. van den Broek, CDA
Beantwoord op 18 juli 2017

Bijlage(s)