Schriftelijke vraag schriftelijke vragen CDA inzake Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Algemene informatie
Datum vraag 17 september 2018
Onderwerp schriftelijke vragen CDA inzake Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
Indiender(s) M. van den Broek, CDA
Beantwoord op 12 december 2018

Bijlage(s)