Daarom is de verwachting dat het aantal inwoners en huishoudens in Boekel de komende 10 jaar verder gaat groeien. Er zijn zo'n 600 extra woningen nodig. De Burgt, vlakbij het centrum, met veel groen en tegelijkertijd goed ontsloten, is binnen Boekel een van de mooiste plekken om in de toekomst om te wonen. Er zal ruimte zijn voor diverse woningzoekenden: van jong tot oud en met een kleine of grote portemonnee. En met plek voor bijzondere woonvormen als hofjes en CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Bij de planvorming staan voor de gemeente de huidige buurtschappen en de Peelrandbreuk centraal. Behoud en versterking van karakter en groen zijn de uitgangspunten voor de hele ontwikkeling. De Peelrandzone wordt beschermd en ingezet als groene ader. Als plek voor flora en fauna, maar ook voor recreatie en educatie. Zo maken we een wijk die niet alleen ruimte biedt voor nieuwe mensen in het gebied, maar ook een meerwaarde is voor de directe omgeving en Boekel als gemeente.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via onderstaande knop. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief over het woningbouwproject de Burgt.

Ik heb een vraag over de Burgt

Aanmelden nieuwsbrief de Burgt


Hieronder kunt u nieuws en relevante documenten over het woningbouwproject De Burgt raadplegen.