Schriftelijke vraag Vragen VVD fractie over de uitvoering van de motie Herijking VBB

Algemene informatie
Datum vraag 26 juni 2023
Onderwerp Vragen VVD fractie over de uitvoering van de motie Herijking VBB

Toelichting

De VVD heeft schriftelijke vragen aan het college inzake de mogelijke gevolgen van het uitvoeren van de motie Herijking VBB.

Bijlage(s)