Werken aan een duurzaam Boekel

Om een duurzaam Boekel te realiseren lopen er verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en mobiliteit. Zo wordt er gewerkt aan het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, liggen er op diverse gebouwen  zonnepanelen en is het gemeentehuis, op het monumentale deel na, zelfs al volledig aardgasvrij.

Daarnaast werken we aan het klimaatbestendig maken van de gemeente. Dit doen we onder andere door het afkoppelen van hemelwaterafvoer bij de riolering en het verbeteren van de infrastructuur.

U kunt zelf ook aan de slag met duurzame maatregelen . Zo kunt u zelf duurzame energie opwekken, tegels uit uw tuin vervangen door groen of een regenton plaatsen. Wilt u meer weten over wat u zelf allemaal kunt doen, kijk dan onder het kopje ‘Zelf verduurzamen’.