Een aardgasvrij Boekel

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie gekregen om wijkgericht en planmatig de gebouwde omgeving te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Dit omvat een enorme transitie of omslag waardoor uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen in Nederland (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) geen aardgas meer gebruiken, worden geïsoleerd en voorzien van een duurzaam alternatief. Ook als gemeente Boekel hebben wij een enorme opgave die voor ons ligt. Hoe Boekel dit gaat aanpakken kunt u lezen in de Transitievisie Warmte (TVW).

Regionale Energie Strategie

Door het klimaatakkoord van Parijs te ondertekenen heeft Nederland het doel om in 2030 49% CO2-uitstoot te verminderen ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken moet Nederland meer duurzame energie gaan opwekken, maar ook energie gaan besparen. Elke regio in Nederland heeft dus haar eigen opgave gekregen om energie op te wekken en te besparen. Deze opgave voor de regio wordt beschreven in de Regionale Energie Strategie (RES). Ook geeft deze RES elke individuele gemeente een specifieke opgave mee. Voor Boekel geldt dat er 0,03 TWh (30 miljoen KWh) duurzame energie grootschalig moet worden opgewekt. Dit komt neer op het jaarlijks verbruik van 8500 huishoudens. Daarnaast moet er 11% energie bespaard worden in 2030 ten opzichte van 2017.

Lees meer informatie over de RES of de TVW.