Voor grondeigenaren en beheerders in het (agrarische) buitengebied is subsidie aan te vragen op de locaties zoals aangegeven in de Viewer landschaps- en themagebiedskaarten (www.brabant.nl/kaartlandschap (Deze link gaat naar een externe website)) Het Brabantse landschap is onderverdeeld in 8 landschapstypen. De gemeente of het waterschap heeft bepaald waar ze welke doelen wil bereiken. Op de kaart zijn deze thema’s in de gebieden aangegeven. Op de digitale kaart ziet u in welk landschapstype en thema uw perceel ligt. En volgt de keuze voor de geschikte landschapselementen, waterelementen, kruidenranden of een wandelpad over boerenland.

Voor meer informatie over deze regeling, kunt u contact opnemen met de veldcoördinator van Brabants Landschap. Zij kunnen helpen met maken van een plan of het aanvragen van een subsidie. Zij kunnen inhoudelijk adviseren, een plan opstellen en ondersteuning verlenen bij de aanvraag.

Bijlage 1 Brochure Stimuleringsregeling Landschap (PDF, 4.1 MB)