Verduurzamen voor (sport)verenigingen

De verduurzaming van zakelijke accommodaties kan complex zijn en gepaard gaan met hoge kosten. Daarom treft u hieronder een overzicht aan van de subsidies, leningen en overige regelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden. Houd er rekening mee dat het onderstaande overzicht een moment opname is van de huidige regelingen. Na verloop van tijd kunnen deze regelingen stoppen, veranderen of er kunnen nieuwe bijkomen.

Subsidies

Subsidies
Regeling Omschrijving Budget Maatregelen
1 Subsidie Klimaatbestendige Maatregelen (Deze link gaat naar een externe website) Speciale bijdrage voor vergroening in combinatie met waterberging. De maximale subsidie per project is 45% van de projectkosten met een maximum bijdrage van €7.500. Aanleggen groen dak; Afkoppelen regenpijp; Opslaan regenwater; Opvangen van regenwater
2 ISDE Zakelijk (Deze link gaat naar een externe website) Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de ISDE voor zakelijke gebruikers. Afhankelijk van genomen maatregel(en). Zonneboiler; (Hybride) warmtepomp; Zonnepanelen
3 BOSA (Deze link gaat naar een externe website) Subsidie voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. €2.500,- tot €2.500.000,- Investeringen in energiebesparende, circulaire of klimaat adaptieve maatregelen
4 SDE++ (Deze link gaat naar een externe website) SDE++ is een subsidie voor grotere verduurzamingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van je geproduceerde energie of gereduceerde CO₂. Het is een exploitatiesubsidie die in een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar wordt uitbetaald. O.a. installatie zonnepanelen

Leningen

Regeling Omschrijving Budget Maatregelen
1 Sportlening BNG Duurzaamheids-fonds (Deze link gaat naar een externe website) Sportlening aanvragen voor de verduurzaming van de accommodatie. Lening €10.000,- tot €500.000,- Verduurzamings-investeringen die volgens de voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) in aanmerking komen voor borgstelling
2 Financiering Nationaal Groenfonds (Deze link gaat naar een externe website) Het Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Lening vanaf minimaal €200.000,- Duurzame energieprojecten; Innovatieve groene projecten

Overige regelingen

Regeling Omschrijving Budget Maatregelen
1 Energie-investeringsaftrek voor ondernemers (Deze link gaat naar een externe website) Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst. U kunt 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Maatregelen genoemd in de Energielijst
2 MIA en Vamil (Deze link gaat naar een externe website) U kunt fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Netto belastingvoordeel tot 14%. Milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel die voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst
3 Borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) (Deze link gaat naar een externe website) SWS verstrekt borgstellingen zodat een sportorganisatie een lening kan krijgen bij een derde partij (bank, energiefonds, etc.). Leningen tot €100.000 kunnen door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd. Verduurzamings-investeringen
4 Duurzaamheids-loket Sport
Noord-Brabant (Deze link gaat naar een externe website)
Begeleiding voor sportverenigingen met een energie¬rapportage en hulp bij aanvragen offertes, etc. Kosteloze begeleiding. Verduurzaming van sportclubs
5 SportStroom (Deze link gaat naar een externe website) SportStroom faciliteert het gehele traject van inventarisatie tot realisatie van uw energiebesparende maatregelen, inclusief bouwkundig advies en financiering. Begeleiding. Besparingsadvies
Zonnepanelen
Ledverlichting
Laadpalen
HR-infrarood verwarming
6 Maatschappelijk financieren (Deze link gaat naar een externe website) Met het model van Maatschappelijk Financieren kan de subsidie omlaag, terwijl de positie van de sportorganisaties gezonder wordt. Begeleiding met:
ontwerpen van financieringen; vereiste documenten opstellen;
advies over politieke besluitvorming; aanvragen coördineren en begeleiden; kandidaat-kredietverleners selecteren; kapitaal aantrekken en storten.
Verduurzamen sportclubs en verenigingen

Verduurzamen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

De gemeente gaat de komende periode goed kijken naar het eigen maatschappelijke vastgoed. Dit zal worden aangepakt door middel van een integraal duurzaamheidsadvies. Dit houdt in dat alle energielabels zullen worden hernieuwd en dat er wordt gekeken naar mogelijke duurzaamheidsmaatregelen die te treffen zijn in de gebouwschil, de installaties en processen en het gedrag van de gebruikers. De mogelijk te nemen maatregelen worden vervolgens verwerkt in de meerjarige onderhoudsplanning, waardoor de gemeente Boekel een duurzaam meerjarige onderhoudsplanning krijgt.

Zonne- en windenergie

De zon is de belangrijkste bron van duurzame energie voor de gemeente Boekel. Daarom ondersteunen we de opwek van zonenergie. Tegelijkertijd willen het landschap en de onbebouwde ruimte beschermen. We geven daarom de voorkeur aan het plaatsen van zonnepanelen op daken in plaats van op natuur- of landbouwgrond.

Naast zonne-energie kan ook windenergie een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie. Windturbines zijn echter niet overal passend gezien de effecten die zij kunnen hebben op de omgeving (bijvoorbeeld slagschaduw en geluid) en de inpassing in het landschap. Daarnaast mogen windturbines niet hoger zijn dan 25 meter om het vliegverkeer en de radar van Vliegveld Volkel niet te verstoren.

Energiebesparingsplicht


Mogelijk is uw bedrijf verplicht om energie te besparen. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties met een relevante milieubelastende activiteit én met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). U kunt hier (Deze link gaat naar een externe website) meer lezen.

Energielabel C voor alle kantoren

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor kantoren van 100 vierkante meter of groter de verplichting om energielabel C of beter te hebben. De gemeente houdt er toezicht op of iedereen die verplichting nakomt. Voorkom een boete en zorg dat u voldoet aan deze eis. Lees hier (Deze link gaat naar een externe website) meer over de regels en uitzonderingen.1