Beleidsdocumenten

 • Duurzaamheidsplan. Het duurzaamheidsplan (PDF, 2.8 MB) geeft richting aan hoe de aanpak van het verduurzamen van de gemeente eruit ziet. Het doel van het duurzaamheidsplan is om Boekel toekomstbestendig te maken zodat we op een gezonde en comfortabele wijze in Boekel kunnen (blijven) wonen, werken en leven. In het duurzaamheidsplan staat welke acties wij als gemeente nemen voor onze duurzame toekomst op de thema’s energie, fysieke leefomgeving, circulaire economie en mobiliteit. Het duurzaamheidsplan is gemaakt door de gemeente in samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder en woningcorporaties.
 • Transitievisie Warmte. Op 14 oktober 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad. Een Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat aangeeft op welke wijze de gebouwen in Boekel van het aardgas af kunnen, en welke duurzame warmteoplossing mogelijk is. Welke wijken in Boekel het meest kansrijk zijn om als eerste van het gas af te gaan kunt u ook in dit document terugvinden. Om de Transitievisie Warmte te verhelderen is er een storymap gemaakt: https://arcg.is/afDKS (Deze link gaat naar een externe website).
 • Regionale Energiestrategie Noord-Oost-Brabant (RES NOB). Met de Regionale Energiestrategie (RES) werken we in Noordoost-Brabant samen aan een schone en gezonde regio waarin het prettig leven, wonen en werken is. Met nieuwe economische en sociale kansen.
  De RES-opgave komt voort uit een vraag van het Rijk aan de regio: hoe gaat de regio vormgeven aan de taakstelling van 49% CO2-reductie uit de gezamenlijke landelijke doelstellingen van de klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving in 2030. Deze taakstelling moet gerealiseerd worden door energiebesparing en nieuwe duurzame energieproductie met bestaande technieken. In de regio Noordoost-Brabant is gekeken naar waar we moeten staan in 2030 én wat realistisch is om de uiteindelijke doelstelling in 2050 te realiseren. Voor de gemeente Boekel komt dit neer op 0,03 TWh opwek aan duurzame energie, 14% van de huidige energievraag, en 11% energiebesparing.
 • Beleidsregel Afwegingskader Wind en Zon op land (PDF, 6.1 MB). Wilt u zonnepanelen plaatsen, maar is uw dak niet geschikt? Of wilt u naast zonnepanelen ook een windwokkel plaatsen zodat u dag en nacht stroom kunt opwekken? Bekijk dan het Afwegingskader Wind en Zon op land. In dit document vindt u de voorwaarden waaraan het plaatsen van een windturbine, windwokkel of zonnepanelen moet voldoen.

Kijk ook eens bij:

 • Boekel Energie. Boekel Energie is de lokale energie coöperatie binnen de gemeente Boekel. Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende initiatieven op het gebied van energie. Zo kunnen leden een gratis huisscan krijgen (om te zien waar de warmte uit uw huis ontsnapt), een energiemeter lenen om erachter te komen hoeveel stroom uw apparaten nu gebruiken of zij kunnen terecht voor algemene bespaartips. Tevens organiseren zij jaarlijks energiecafés waar informatie wordt gegeven over verschillende thema’s, zoals isoleren, of gezamenlijk inkoop acties worden aangekondigd. Kijk voor meer informatie over Boekel Energie op www.boekelenergie.nl (Deze link gaat naar een externe website).
 • PeelrandWonen. PeelrandWonen is een ambitieuze en sociaal betrokken woningcorporatie in de gemeente Boekel. Vanaf het begin richt PeelrandWonen zich vooral op het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen. Natuurlijk leggen zij het accent ook sterk op zorg, leefbaarheid en maatschappelijk welbevinden. Op dit moment beheert en verhuurt PeelrandWonen ca. 635 woningen die verdeeld zijn over de kernen Boekel en Venhorst. Samen met de gemeente kijkt PeelrandWonen hoe zij de woningen zo aangenaam en duurzaam mogelijk kunnen krijgen. Kijk voor meer informatie over PeelrandWonen op www.peelrandwonen.nl (Deze link gaat naar een externe website).
 • Enexis Netbeheer. Enexis Netbeheer is 1 van de 6 regionale netbeheerders in Nederland. De belangrijkste taak als netbeheerder is het aanleggen en onderhouden van het gas- en elektriciteitsnet in Nederland. Enexis zorgt ook voor het transport van energie, zoals het transport van energie van zonneparken en windmolens naar uw woning of uw bedrijf.
 • Ecodorp. In SDG-wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor alle duurzame werelddoelen (SDG’s), in samenwerking met onze omgeving. Kijk voor meer informatie op www.ecodorpboekel.nl (Deze link gaat naar een externe website).
 • Repair Café. Twee keer per maand opent het Repair Café haar deuren in het Sint Jangebouw, Sint Janplein 20 te Boekel. U komt met uw kapotte spullen naar het Repair Café en we gaan voor u aan de slag om dit te repareren. Het is niet de bedoeling dat u de kapotte spullen bij ons achterlaat. Wel kunt u meekijken hoe het hersteld wordt en wellicht kunt u dan bij een volgend defect het zelf herstellen. Onze gastvrouwen zorgen dat er tegen een kleine vergoeding koffie en thee beschikbaar is zodat het nuttige met het aangename gecombineerd kan worden.
 • Ekohouse. Ekohouse is een Boekels initiatief en brengt buren samen om samenredzaamheid, buurtbedrijvigheid en de nieuwe economie vorm te geven door maak-en-doe-activiteiten met persoonlijk, maatschappelijk en ecologisch rendement: MaakCafe, BroodBakBuren, Afhaalwinkeltje. Voor meer informatie kijk dan op www.ekohouse.nl (Deze link gaat naar een externe website).