Adopteer een stuk groen

De gemeente wil u als bewoner van de gemeente Boekel oproepen om een actieve rol te spelen bij het groenonderhoud. U kunt samen met uw buurtgenoten een stukje groen ‘adopteren’ en onderhouden. Dit draagt bij aan een hoge kwaliteit van het onderhoud en bevordert het contact tussen buurtgenoten. Hiervoor mag u meedenken in de invulling van het groen in uw straat. Omdat de gemeente geen kosten meer heeft aan het onderhoud van het groen investeert de gemeente in de inrichting van de geadopteerde plantsoenen. Daarnaast is het de bedoeling dat u het stuk groen zult onderhouden en beheren. Wilt u een stuk groen adopteren, mail dan naar info@boekel.nl.

Regenwater afkoppelen

Met het oog op de toekomst waar we meer en meer te maken gaan krijgen met wateroverlast en hittestress is het van belang om goed om te gaan met ons water. Door maatregelen te nemen kunt u ervoor zorgen dat regenwater langer vast wordt gehouden. Hieronder een aantal voorbeelden:

  1. Regenton. Door het plaatsen van een regenton vangt u het regenwater uit uw dakgoot op in plaats van dat dit naar het riool gaat. Zo wordt het riool minder belast en kunt u het regenwater gebruiken om uw tuin mee te sproeien, uw auto mee te wassen of andere duurzame oplossingen.
  2. Minder verharding. Om te zorgen voor een natuurvriendelijke tuin is de vuistregel dat maximaal 40% verhard is. Dus, tegels eruit, groen erin. Voor verharding zijn tegels waar het water doorheen kan de beste optie; regenwater kan dan wegzakken in de grond. Ook los grind zorgt voor een goede doorlating van regenwater.
  3. Groen dak. Een groen dak houdt water vast en zorgt voor een vertraagde afvoer en dus voor minder belasting van het riool. Met een groen dak creëert u ook een nieuwe leefomgeving voor plant- en grassoorten. Goed voor de biodiversiteit dus. En, wist u dat een groen dak ook verkoelt en prima isoleert? Kortom, vele voordelen.
  4. Wadi. Een wadi is een van de makkelijkste en goedkoopste maatregelen om te nemen. Een wadi is een lagergelegen plek in uw tuin waar het water naartoe kan stromen om vervolgens in de grond te trekken. Dit kan een grasveldje zijn, maar u kunt het ook aankleden met beplanting. Zo is het goed voor de waterafvoer en tegelijkertijd goed voor plant en dier in uw tuin.
  5. Infiltratiekratten. Heeft u boven de grond geen ruimte of wilt u de klimaatbestendige maatregelen niet in het zicht? Dan kunt u er altijd voor kiezen om infiltratiekratten in de grond te leggen. Via deze kratten kan het regenwater uit uw tuin geleidelijk de grond in trekken.

Als u bijvoorbeeld een groen dak aanlegt of een regenton koopt, kunt u subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. Voor meer informatie over de subsidie kijk dan op het Energieloket (Deze link gaat naar een externe website).

De Klimaatonderlegger

De klimaatonderlegger (PDF, 2.8 MB) is ontwikkeld om bodem, water, groen, infrastructuur en bebouwing in beeld te brengen in relatie tot het klimaat. Inwoners en plannenmakers kunnen de klimaatonderlegger gebruiken om zich te oriënteren. Zij zien welke kenmerken de bodem in het plangebied heeft en welke klimaateffecten er kunnen optreden. Zo kunnen zij maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Bijvoorbeeld door het hemelwater in het gebied te laten lopen, zodat het gedoseerd wordt opgenomen in de bodem. De focus ligt hierbij op energie, water, groen en hittestress.