Adopteer een stuk groen

Wilt u een actieve rol spelen in het groenonderhoud bij u in de straat? Adopteer dan een stuk groen! Dit houdt in dat u een plantsoen in uw straat onderhoudt en beheerd. U kunt dit ook samen met uw buurtgenoten doen. Wel zo gezellig! De gemeente investeert in de inrichting van de geadopteerde plantsoenen, omdat we immers geen kosten meer hebben aan het onderhoud. Meer weten? Mail naar info@boekel.nl.

Omgaan met regenwater

Teveel regen kan wateroverlast veroorzaken. Maar, regenwater kan erg waardevol zijn als u het slim inzet tegen droogte. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met één van de volgende maatregelen:

  1. Regenton: door het plaatsen van een regenton en uw regenpijp hierop aan te sluiten, vangt u het regenwater uit uw dakgoot op in plaats van dat dit naar het riool gaat. Zo wordt het riool minder belast en kunt u het regenwater gebruiken om uw tuin mee te sproeien, uw auto mee te wassen, uw toilet mee door te spoelen, en nog veel meer.
  2. Minder verharding: om te zorgen voor een natuurvriendelijke tuin is de vuistregel dat maximaal 40% verhard is. Dus, tegels eruit, groen erin. Voor verharding is materiaal waar het water doorheen kan de beste optie; regenwater kan dan wegzakken in de grond.
  3. Groen (sedum) dak: een groen dak slaat water op en zorgt voor een vertraagde afvoer. Zo wordt het riool minder belast. Tegelijkertijd is een groen dak een nieuwe leefomgeving voor planten en insecten. Goed voor de biodiversiteit dus! Ook koelt een groen dak uw huis af en heeft het een isolerende werking.
  4. Wadi: een wadi is één van de makkelijkste en goedkoopste manieren om wateroverlast te voorkomen. Een wadi is een lagergelegen plek in uw tuin waar het water naartoe kan stromen. Hier kan het vervolgens de grond in trekken. U kunt ook planten plaatsen in de wadi. Die nemen ook water op, verbeteren de bodemgezondheid van uw tuin en staan bovendien mooi in uw tuin.
  5. Infiltratiekratten: heeft u boven de grond geen ruimte of wilt u geen klimaatadaptatie maatregelen in het zicht? Dan zijn infiltratiekratten ideaal. Deze kratten liggen in de grond en laten regenwater geleidelijk de grond in trekken.

Voor bovenstaande maatregelen kunt u subsidie (Deze link gaat naar een externe website) aanvragen.

Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie in Boekel

De gemeente integreert klimaatadaptatie en klimaatmitigatie in haar projecten. Meer weten? Kijk op de website bij "Projecten", zoals bijvoorbeeld het project Bosberg. De Bosberg wordt opnieuw ingericht op een klimaatadaptieve manier, om zaken zoals wateroverlast te verhelpen.

De Klimaatonderlegger

De klimaatonderlegger (PDF, 2.8 MB) is ontwikkeld om bodem, water, groen, infrastructuur en bebouwing in beeld te brengen in relatie tot het klimaat. Inwoners en plannenmakers kunnen de klimaatonderlegger gebruiken om zich te oriënteren. Zij zien welke kenmerken de bodem in het plangebied heeft en welke klimaateffecten er kunnen optreden. Zo kunnen zij maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Bijvoorbeeld door het hemelwater in het gebied te laten lopen, zodat het gedoseerd wordt opgenomen in de bodem. De focus ligt hierbij op energie, water, groen en hittestress.