Uit onderzoeken naar het rioolstelsel in de gemeente Boekel kwam met name de wijk Bosberg als knelpunt naar voren. Deze wijk kent vaker dan op overige plekken water op straat (“hinder”) in het gunstige geval, maar in een erger geval ook “overlast” bij particulieren. De gemeente heeft besloten om niet alleen het rioolstelsel aan te gaan pakken, maar de Bosberg integraal en toekomstbestendig vorm te geven.

Er is gekozen voor een integrale aanpak omdat naast wateroverlast ook de verhardingen richting het einde van de levensduur gaan, het groen in slechte staat verkeerd en de inrichting van deze wat oudere wijk vaak niet meer voldoet qua inrichting in relatie tot gebruik en wensen (bijvoorbeeld parkeren).

Op deze pagina kunt u relevante documenten vinden over de integrale en toekomstbestendige aanpak van de Bosberg. Heeft u vragen? Neem gerust contact op via onderstaande knop.

Ik heb een vraag over de Bosberg

Documenten