Waarom dit plan?

Het Mobiliteitsplan helpt ons om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Boekel voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan de oost-westverbinding, het Agathaplein, de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen.

Mobiliteitsvisie

Het Mobiliteitsplan bestaat uit drie deelproducten: de Mobiliteitsvisie, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).

De Mobiliteitsvisie van de gemeente Boekel bestaat uit ambities en speerpunten. Deze vormen een stip op de horizon en geven antwoord op de vraag: ‘waar moet de gemeente Boekel de komende jaren naartoe op het gebied van mobiliteit?’ De ambities en speerpunten zijn bepaald op basis van trends en ontwikkelingen in de samenleving, doelstellingen vanuit verschillende beleidsvelden en gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en raadsleden.

De Mobiliteitsvisie is in 2022 afgerond nadat deze in december 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad van Boekel. De Mobiliteitsvisie is hier (PDF, 10.1 MB) (PDF, 10.1 MB) te downloaden. In november 2023 is ook de GVVP vastgesteld, en deze is hier (PDF, 15.6 MB) te downloaden. Daarnaast zijn de ambities en speerpunten samengevat in een animatievideo. De animatievideo is te bekijken via onderstaande link:

https://youtu.be/qs_jDp4Fopw (Deze link gaat naar een externe website)

Vervolgstappen

De raad heeft besloten dat, voordat het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) wordt uitgewerkt, er een antwoord komt over de oost-westverbinding. In oktober 2024 zal daar een besluit over worden genomen door de raad. Meer informatie over de oost-west verbinding vindt u hier.

Na het besluiten over de oost-westverbinding wordt het MUP vastgesteld. Hierin worden concrete projecten bepaald die betrekking hebben op het thema mobiliteit en verkeersveiligheid. Vervolgens worden deze geprioriteerd en gebudgetteerd.

De Mobiliteitsvisie, het GVVP en het MUP vormen samen het Mobiliteitsplan. Het totale Mobiliteitsplan wordt medio 2024 afgerond en behandeld door de gemeenteraad van Boekel.

Wensen of ideeën delen

We zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over of mee willen werken aan het Mobiliteitsplan. Misschien ben je aanwezig geweest bij een van onze inloopavonden op 27 & 28 maart 2023. Heb je wensen of ideeën die je met ons wilt delen? Dan kun je die met ons delen via onderstaande link.

https://nl.research.net/r/mobiliteitsplan-boekel (Deze link gaat naar een externe website)