Waarom dit plan?

Het Mobiliteitsplan helpt ons om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Boekel voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan de oost-westverbinding, het Agathaplein, de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen.

In het Mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe de gemeente Boekel er in de toekomst uit ziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vervolgens maken we een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het Mobiliteitsplan waar te maken.

Wilt u meedoen?

We zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over of mee willen werken aan het Mobiliteitsplan. Heb je wensen of ideeën die je met ons wilt delen? Dat kan op verschillende manieren:

  • Door de mobiliteitsenquête in te vullen (deze is inmiddels gesloten).
  • Door deel te nemen aan een denktank.
  • Tijdens een van de wijkbezoeken.
  • Tijdens een van de inloopavonden.

Wanneer deze activiteiten plaatsvinden leest u op deze website, op de gemeentelijke Facebookpagina en in het Boekels Weekblad.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Mobiliteitsplan of wil je je aanmelden om mee te doen? Neem gerust contact op met de gemeente Boekel via telefoonnummer (0492) 326800. Of stuur een e-mail naar info@boekel.nl.