Waarom dit plan?

Het Mobiliteitsplan helpt ons om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Boekel voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan de oost-westverbinding, het Agathaplein, de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen.

In het Mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe de gemeente Boekel er in de toekomst uit ziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vervolgens maken we een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het Mobiliteitsplan waar te maken.

Wilt u meedoen?

We zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over of mee willen werken aan het Mobiliteitsplan. Heb je wensen of ideeën die je met ons wilt delen? Dat kan op verschillende manieren:

 • Door de mobiliteitsenquête in te vullen: https://new.maptionnaire.com/q/8ph9t32khd87
  Wij nodigen u van harte uit om deze online enquête in te vullen. Hierin vragen wij u over uw ervaring en mening rondom mobiliteit en verkeer in de gemeente Boekel. Bijvoorbeeld over routes die u vaak aflegt of over verkeersknelpunten in de gemeente.
  De enquête is in te vullen vanaf maandag 4 april 2022 tot en met zondag 1 mei 2022. Heeft u moeite met het invullen van de online enquête? Dan kunt u contact opnemen met bureau Kragten via maptionnaire@kragten.nl of bel 088 33 66 260 en helpen wij u graag verder.

  Hoe verder?
  Met de resultaten van de enquête zal de gemeente Boekel het nieuwe mobiliteitsplan opstellen. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u aan het einde van de enquête uw e-mailadres achterlaten. De resultaten van de enquête en het eindelijke mobiliteitsplan zullen dan worden gedeeld met u.
   
 • Door deel te nemen aan een denktank.
 • Tijdens een van de wijkbezoeken.
 • Tijdens een van de inloopavonden.

Wanneer deze activiteiten plaatsvinden leest u op deze website, op de gemeentelijke facebookpagina en op de gemeentepagina.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Mobiliteitsplan of wil je je aanmelden om mee te doen? Neem gerust contact op met de gemeente Boekel via telefoonnummer (0492) 326800. Of stuur een e-mail naar info@boekel.nl.