Vergadering Gemeenteraad 27-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2015; accountantsverklaring & controleverklaring

6 Rondvraag

7 Sluiting