Werken op een stembureau
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van de gemeente.

Meld je aan als stembureaulid
Mogelijk kan ook op 15 en 16 maart al worden gestemd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namelijk voorgesteld dat op die dagen in elke gemeente een beperkt aantal stemlokalen open gaan. Dit is bedoeld voor mensen die door het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Als Tweede en Eerste Kamer het daarmee eens zijn, gaan gemeenten ook stembureauleden zoeken voor die dagen.

Waarom stembureaulid worden?
Als stembureaulid lever jij juist nu een belangrijke bijdrage aan de democratie. Samen met de andere leden van het stembureau zorg je dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.

Veel extra stembureauleden nodig
Bij de Tweede Kamerverkiezingen worden extra stembureauleden ingezet. Ook zijn reserveleden en tellers nodig. Gemeenten zoeken dus veel extra hulp op de stembureaus. In heel Nederland gaat het om ongeveer 70.000 medewerkers.

Wat doet een stembureaulid?
Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren. Per gemeente kan de verdeling van de taken iets verschillen. Medewerkers van een stembureau krijgen vooraf een gratis (digitale) training van de gemeente.

1. Stembureaulid bij ingang

  • Je beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten;
  • Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen.

2. Stembureaulid aan tafel

  • Je controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
  • Je neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
  • Je controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
  • Je deelt een stembiljet en een rood potlood uit.

3. Stembureaulid bij stembus

  • Je ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet;
  • Je zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart;
  • Je geeft hulp aan kiezers die daarom vragen.

4. Teller
Je helpt mee met het tellen van de stemmen.

Vergoeding voor medewerkers stembureau
Als medewerker van het stembureau ontvang je een vergoeding. Deze vergoeding varieert per gemeente en hangt af van je werkzaamheden. Denk aan een bedrag van ongeveer € 40 als je meehelpt met tellen tot € 100 tot € 150 als je helpt als stembureaulid. Deze vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.

Wil je de precieze vergoeding weten? Informeer dan bij de gemeente.

Aanmelden als stembureaulid
Ben je 18 jaar of ouder en wil je bij de verkiezingen je steentje bijdragen? Stuur dan een mail met je gegevens naar verkiezingen@boekel.nl.