Woo-verzoek

Als de Woo-contactpersoon u niet verder kan helpen, kunt u een Woo-verzoek indienen. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Deze documenten moeten dan wel aanwezig zijn bij de gemeente. Een Woo-verzoek is gratis. Wel moet u soms betalen voor bijvoorbeeld kopieën.

Ondertekenen

Onderteken uw Woo-verzoek en vermeld daarbij altijd:

  • uw contactgegevens, inclusief adres en telefoonnummer
  • dat het om een Woo-verzoek gaat
  • over welk onderwerp het gaat
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk)
  • over welke periode het gaat

Het Woo-verzoek kunt u indienen door deze te sturen naar:

Gemeente Boekel
T.a.v. Juridische zaken
Postbus 99
5427 ZH Boekel