Vergadering Gemeenteraad 20-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht voor burgers

Bijgevoegde documenten

4 Trekking van het stemnummer

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel m.b.t. de gemeentelijke rol t.a.v. BoekelNet

6 Rondvraag

Bijgevoegde documenten

7 Sluiting

Bijgevoegde documenten