Vastgoedtransactie

Als de gemeente een vastgoedtransactie aangaat, moet ze transparant handelen en dit voorafgaand aan de transactie publiceren. De publicatie is nodig als er één op één verkocht wordt. Bent u het niet eens met de voorgenomen vastgoedtransactie dan kunt u in de publicatie lezen hoe u en tot wanneer u dit kunt aangeven.

Openbare selectieprocedure

Bij een openbare selectieprocedure zoals bijvoorbeeld de loting van bouwkavels wordt de openbare selectieprocedure gepubliceerd op de gebruikelijke wijze waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt zich hiervoor in te schrijven. Daarom zal bij deze procedures niet meer via deze pagina nóg een keer gepubliceerd gaan worden.

De gemeente Boekel maakt op deze pagina de voorgenomen vastgoedtransacties bekend en geeft op deze manier invulling aan de vereisten uit het Didam arrest.

Hieronder kunt u kennisnemen van alle voorgenomen vastgoedtransacties. Hier vindt u tevens de gemeentelijke motivatie voor het aangaan van deze vastgoedtransactie.