Winkelpanden

  • Weergegeven op de winkelpaspoorten;
  • Oplevering in huidige staat;
  • Einde gebruik van de panden bij sloop.

Mogelijkheden

  • Detailhandel toegestaan;
  • Horeca beperkt toegestaan;
  • Maatschappelijke en culturele voorzieningen als ondergeschikte functie toegestaan;
  • Andere invulling? Vraag het onze collega’s van Ruimtelijke Ordening.

Voorwaarden

Winkelpaspoorten