Klankbordgroep presentatie stand van zaken (20-11-2019) (PDF, 1.5 MB)
Thema-avond de Burgt 10-09-2019 (PDF, 7.2 MB)
Presentatie themabijeenkomst 7 mei 2019 De Burgt (PDF, 3.9 MB)

Bewonersavond De Burgt op 29 juli a.s.

Tijdens deze avond zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen.

- Inrichtingsplan De Burgt fase 1a: Voor de aanleg van diverse (ondergrondse) voorzieningen in het nieuwbouwplan dienen we een beeld te hebben van de uiteindelijke inrichting van het plan. Hiervoor hebben we een concept inrichtingsplan opgesteld. Deze definitieve inrichting wordt na afronding van de woningbouwwerkzaamheden aangelegd, waarschijnlijk in het voorjaar van 2023.
- Folder Waterberging op eigen terrein.
- Folder Vergroenen/Tuinontwerp.

De bijbehorende stukken:

INFR201041-TEK-081 - Nieuwe situatie_versie E-Blad 1 (PDF, 1.7 MB)

Flyer_Waterberging_Boekel_Definitief (PDF, 5.8 MB)

flyer vergroenen pdf TUINONTWERP (PDF, 5.7 MB)