Een omgevingsvergunning kunt u tegenwoordig op twee manieren aanvragen:

  • Digitaal; dit kan via www.omgevingsloket.nl met uw digiD.
  • Op papier; u kunt een aanvraagformulier downloaden op www.omgevingsloket.nl. Op deze website vindt u, nadat u heeft aangegeven of u een particulier of een bedrijf bent, rechtsonder het kopje Op papier; hieronder staat een link naar "papieren formulier samenstellen". Ook kunt u een aanvraagformulier bij de balie van het gemeentehuis afhalen. Een aanvraag op papier moet in viervoud bij de gemeente ingediend worden.

Heeft u een vergunning en wilt u gaan beginnen met bouwen? Dan moet u dit eerst melden.