Doe een vergunningcheck

Het is belangrijk om een vergunningcheck (Deze link gaat naar een externe website) uit te voeren. Hierdoor weet u welke vergunningen of meldingen u nodig hebt voor uw plannen. Zo kan het zijn dat u twee verschillende vergunningen aan moet vragen voor één activiteit. Niet alle handelingen vereisen echter een vergunning. Bijvoorbeeld, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van uw huis is in de meeste gevallen vergunningvrij. Dit kunt u zelf controleren door een vergunningcheck uit te voeren via het Omgevingsloket.

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunningaanvraag indienen via het Omgevingsloket. De meeste aanvragen vallen onder de reguliere procedure. Hiervoor geldt een wettelijke beslistermijn van 8 weken (+6 weken uitstel). De gemeente Boekel streeft bij deze aanvragen naar een snellere beslistermijn van 4 weken, mits ze passen binnen de regels.

Bij complexe aanvragen kan het zijn dat de uitgebreide procedure nodig is. De gemeente heeft dan 6 maanden de tijd om uw aanvraag te behandelen. Dit wordt uiteraard zo snel mogelijk na uw aanvraag naar u gecommuniceerd.

Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website)

Past uw plan niet binnen de regels?

Uw plannen kunnen afwijken van de regels binnen het omgevingsplan (voorheen: “bestemmingsplan”). In dat geval kunt een principeverzoek indienen. Met dit principeverzoek vraagt u de gemeente om mee te werken aan het aanpassen of afwijken van het omgevingsplan.

Neem contact op met uw omgeving

Als u uw woning ingrijpend gaat verbouwen/uitbreiden, is het verstandig om de plannen eerst met de omwonenden te bespreken. Dit kan discussie voorkomen bij de uitvoering. Hiervoor verwijzen we naar de spelregels zorgvuldige dialoog.

Vragen?

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden na het doen van de vergunningchecker, dan kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningen via vergunningen@boekel.nl. Wij beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.


LET OP: De Omgevingswet is zowel voor inwoners, adviesbureaus en architecten, als voor de gemeente, nieuw. Het kan daarom voorkomen dat de behandeling van aanvragen of vragen langer kan duren dan u van ons gewend bent. Bedankt voor uw begrip.