De gemeente is niet verplicht om altijd alle schade te vergoeden. Iedereen heeft een zeker ‘normaal risico’ op nadelige gevolgen van besluiten of handelingen door de gemeente, dat is onvermijdelijk. Dit geldt zowel voor inwoners als voor bedrijven. Soms kunt u echter recht hebben op nadeelcompensatie, als u meer schade heeft dan u redelijkerwijs mag verwachten en het niet redelijk is dat u de financiële gevolgen daarvan alleen voor uw rekening neemt.

De gemeente Boekel heeft een verordening waarin de regels voor nadeelcompensatie zijn vastgelegd en worden uitgelegd. De verordening nadeelcompensatie Boekel staat op de website: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR685896/1 (Deze link gaat naar een externe website)

Het kan gebeuren dat u als inwoner, bedrijf of organisatie door een besluit van deze gemeente dus onevenredig benadeeld wordt. In dat geval kunt u compensatie aanvragen voor het nadeel dat u ondervindt. Het aanvragen van compensatie doet u door het invullen van dit aanvraagformulier (PDF, 104.7 kB).

Indien de oorzaak van de schade ligt vóór 1 januari 2024 dan is mogelijk een andere compensatie regeling (PDF, 365.4 kB) van toepassing. Neem contact op met de gemeente om dit van tevoren te bespreken.
Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een brief van de gemeente waarin staat hoe ze uw verzoek zullen behandelen. Het indienen van een aanvraag voor schadevergoeding kost €300,-.