Bij de samenstelling van de Adviescommissie Cultureeel erfgoed is er de voorkeur aan gegeven om personen met deskundigheid én met betrokkenheid en bekendheid van de Boekelse situatie te benaderen.

  • De heer A.J.P. van Duijnhoven, voorzitter. De heer Van Duijnhoven is reeds geruime tijd lid van de Adviescommissie Cultureel Erfgoed. Tevens is de heer Van Duijnhoven lid van de heemkundekring.
  • De heer J.A.H.M. Manders afkomstig uit Venhorst is in het dagelijks leven werkzaam bij een architectenbureau en richt zich binnen de Adviescommissie op de bouwkundige invalshoek.
  • De heer H.J.W. Rooij, in het verleden wethouder geweest van de gemeente Boekel en hij heeft in die hoedanigheid kennis opgedaan van stedenbouw/planologie. Daarnaast is hij goed op de hoogte van de lokale geschiedenis.
  • De heer J.H. Verhoeven, is erg goed op de hoogte van de geschiedenis van Boekel. Hij zet zich op dat gebied ook al meerdere jaren actief in voor de lokale Heemkundekring. Verder heeft hij toegang tot de archieven van de Heemkundekring en kan hij ook historische kadasterdata raadplegen.
  • De heer M.T.J. van de Ven, is lange tijd werkzaam geweest als zelfstandig architect met een eigen bureau. Sinds 2017 werkt Marty als projectleider en technisch ontwerper, met jarenlange ervaring in het ontwerpen, technisch uitwerken en leiden van projecten. Hij zet deze kennis onder andere in bij het inspecteren van monumenten en het opstellen van onderhoudsplannen.