Samenstelling college van B&W

P.M.J.H. (Pierre) Bos

P.M.J.H. Bos
contactgegevens en taken P.M.J.H. (Pierre) Bos
FunctieBurgemeester
E-mailadrescollege@boekel.nl
Taken

Algemene zaken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer / politie / geneeskundige hulpverlening
 • Personeel en organisatie / facilitaire zaken / automatisering
 • Communicatie
 • Gegevensbeheer / informatievoorziening / archief
 • (Inter)gemeentelijke samenwerking
 • FinanciĆ«n / WOZ / Belastingen
 • Planning en Control
 • Strategische visie Boekel 2025

T.A.M. (Ted) van de Loo

T.A.M. van de Loo
contactgegevens en taken T.A.M. (Ted) van de Loo
FunctieWethouder
E-mailadrescollege@boekel.nl
Taken

Grondgebiedzaken

 • Ruimtelijke en economische ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Milieu
 • Monumenten
 • Openbare werken
 • Civiel- en cultuurtechniek
 • Verkeer en vervoer
 • Bouwgrondexploitatie en grondzaken
 • Duurzaamheid
 • Afvalinzameling
 • Projecten:
  • Vitalisering Landelijk Gebied
  • Omgevingsplan Buitengebied
  • Randweg Boekel N605
  • BoekelNet

H.A.J. (Henri) Willems

H.A.J. Willems
contactgegevens en taken H.A.J. (Henri) Willems
FunctieWethouder
E-mailadrescollege@boekel.nl
Taken

Bewonerszaken

 • Zorg en Welzijn (maatschappelijk werk)
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Leefbaarheid
 • Subsidiebeleid
 • Sport- en Accommodatiebeleid
 • Kunst en Cultuur (Bibliotheek, Sportverenigingen, Stichting Binnensport Boekel, Gemeenschapshuizen)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting / leerlingenvervoer
 • Kleinschalig collectief vervoer
 • Gezondheidszorg
 • Transities:
  • Wmo
  • Participatiewet
  • Jeugdzorg
  • Passend Onderwijs
 • Sociale werkvoorziening
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Integratie, participatie en vluchtelingenwerk
 • Minimabeleid
 • Markten, kermissen en evenementen
 • Speelgelegenheden
 • Handhaving
 • Recreatie en toerisme

Mr. J.G. (Jo) Marcic

J.G. Marcic
contactgegevens en taken Mr. J.G. (Jo) Marcic
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresj.marcic@boekel.nl