Commissies

De gemeenteraad krijgt advies van twee commissies:

  • Commissie Bestuur en Leven
  • Commissie Wonen en Werken

In de scommissies zitten raadsleden en burgerleden. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen.

De commissies hebben drie taken:

  • advies geven aan de gemeenteraad over een voorstel
  • uit eigen beweging advies geven aan de gemeenteraad
  • overleggen met de burgemeester en/of het College van burgemeester en wethouders

Bezetting commissies

Agenda's en notulen commissies