1. De kiezer stemt via een schriftelijke volmacht. De aanvraag hiervoor (model L 8) verloopt via de eigen gemeente.
2. De kiezer stemt zelf per brief. Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben. De kiezer vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag via: https://www.denhaag.nl/nl/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/tijdelijk-in-het-buitenland-tijdens-de-europees-parlementsverkiezing/ (Deze link gaat naar een externe website).
De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 10 mei 2024 ontvangen zijn.