M.R.G. (Martijn) Buijsse

Pasfoto van M.R.G. (Martijn) Buijsse

M.R.G. (Martijn) Buijsse

Taken

Portefeuille: Economie, buitengebied & milieu

  • Economie
  • Buitengebied
  • Milieu

Prioriteiten: integrale aanpak vitalisering buitengebied

Nevenfuncties

Functie voortvloeiend uit het ambt

  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
  • Lid Kopgroep Economische Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving (Agrifood Capital)
  • Lid Kopgroep Transitie Landbouw (Agrifood Capital)
  • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
  • Bestuurlijke trekker werkgroep veehouderij en gezondheid (Agrifood Capital)

Overige functies

  • Eigenaar Buijsse Consultancy B.V.: bezoldigd.¬†Buijsse Consultancy BV is opgericht om diensten- en handelsactiviteiten te ontplooien met het doel een bijdrage te leveren aan een meer duurzame landbouw- en voedselproductie.¬†