C.J.M. (Caroline) van den Elsen

Pasfoto van C.J.M. (Caroline) van den Elsen

C.J.M. (Caroline) van den Elsen

Taken

Portefeuille:

  • Bestuur
  • Veiligheid
  • Financiën

Nevenfuncties

Functie voortvloeiend uit het ambt:

• Lid College van Arbeidszaken VNG
• Lid Algemeen Bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum
• Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Lid Algemeen Bestuur GR Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
• Lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
• Lid Dagelijks Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
• Lid Stuurgroep Zorg & Veiligheid
• Lid Stuurgroep regioproject drugs
• Lid Bestuurlijke Regie Groep van Regionale Samenwerking Agri Food Capital