C.J.M. (Caroline) van den Elsen

Pasfoto van C.J.M. (Caroline) van den Elsen

C.J.M. (Caroline) van den Elsen

Taken

Portefeuille:

 • Bestuur
 • Veiligheid
 • FinanciĆ«n
 • Dienstverlening & Bedrijfsvoering
 • Regionale samenwerking

Nevenfuncties

Functie voortvloeiend uit het ambt:

 • Lid College van Arbeidszaken Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lid Algemeen Bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid Bestuurlijk Basisteam Driehoek Maas & Leijgraaf
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
 • Lid Dagelijks Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
 • Lid Stuurgroep Zorg & Veiligheid
 • Lid Stuurgroep regioproject drugs
 • Lid Bestuurlijk Overleg Veilig In Afhankelijkheidsrelaties (VIA)
 • Lid Bestuurlijke Coƶrdinatie Groep Regionale Samenwerking Noordoost Brabant (RNOB)
 • Lid Algemeen Bestuur K80
 • Lid Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB)
 • Lid Burgemeesterskring Brabant Noordoost