B.M.H. (Ben) Brands

Pasfoto van B.M.H. (Ben) Brands

B.M.H. (Ben) Brands

Taken

Portefeuille: Ruimte, Groen en Kunst en Cultuur

• 1e Loco-burgemeester
• Woningbouw
• Centrumontwikkeling
• Buitengebied en ruimtelijke ordening
• Natuur, milieu en duurzaamheid
• Economie
• Kunst en cultuur