H.A.J. (Henri) Willems

Pasfoto van H.A.J. (Henri) Willems

H.A.J. (Henri) Willems

Taken

Portefeuille: Sociaal domein & Bewonerszaken

 • Sociaal domein
 • Bewonerszaken
 • Kunst & cultuur
 • Recreatie & toerisme
 • Prioriteiten: burgerparticipatie en KindPark Boekel

Nevenfuncties

Functie voortvloeiend uit het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap
 • Lid Algemeen Bestuur Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Meierijstad/Bernheze/Boekel
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Welzijn
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) BNO
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) BNO
 • Lid Dagelijks Bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningschap
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Participatiewet
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Jeugdwet
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Huishoudelijke Verzorging (HV)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Bestuurlijk overleg Jeugd (RBO)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg OOGO Passend Onderwijs
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg VVV Noordoost-Brabant