M.J.A. (Marius) Tielemans

Pasfoto van M.J.A. (Marius) Tielemans

M.J.A. (Marius) Tielemans

Taken

Dhr. Tielemans is loco-burgemeester.

Portefeuille: Ruimte, infrastructuur & sport

 • Ruimte
 • Infra
 • Sport
 • Prioriteiten: Randweg Boekel, centrum ontwikkeling (Zuidwand) en sportvisie.

Nevenfuncties

Functie voortvloeiend uit het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur KCV Brabant Noordoost (Regiotaxi)
 • Lid Commissie Overleg & Voorlichting MilieuhygiĆ«ne (COVM)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Wonen regio Noordoost-Brabant West
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt
 • Lid Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
 • Lid Aandeelhoudervergadering Brabant Water NV
 • Lid Kopgroep Bereikbaarheid en Mobiliteit (Agri Food Capital)