Centrumontwikkeling

Er zijn al wat ontwikkelingen in het centrum in gang gezet zoals het vervangen van de Zuidwand aan het St. Agathaplein. Toch is er ook nog een aantal plekken waarvan de invulling nog vorm moet krijgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de locatie van de Regenboog. Uiteindelijk moeten al deze idee├źn en initiatieven samen komen in de Gebiedsvisie Centrum Boekel.