Graven

Op de begraafplaatsen worden particuliere graven uitgegeven. Alle graven zijn enkele graven. Dit betekent dat er in één graf één overledene begraven kan worden. Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 10 jaar. De contactpersoon voor het graf is de rechthebbende. De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in het graf begraven worden en of het grafrecht verlengd mag worden. Ook ontvangt de rechthebbende de correspondentie en facturen.

Asbestemmingen

Eén maand na de crematie mag u de asbus bij het crematorium ophalen. Beide begraafplaatsen beschikken over een urnenmuur. In de urnenmuur is plek voor een urnennis waarin één of meerdere asbussen of urnen bijgezet kunnen worden. Urnennissen kunnen voor een periode van 10 of 20 jaar worden uitgegeven. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 5 of 10 jaar. In een urnennis kunnen twee asbussen of twee urnen geplaatst worden. U kunt er ook voor kiezen om een asbus of een urn te begraven in een bestaand particulier graf.

Uitgifte graven

U mag zelf een graf uitzoeken voor uw dierbare. Ook is het mogelijk om een graf te reserveren.

Opgraven

Het is mogelijk om een overledene op te graven. Er geldt een wettelijke grafrust van 10 jaar. Dit betekent dat een overledene pas na 10 jaar opgegraven mag worden. Als u een overledene wilt opgraven dient u een verzoek tot opgraven in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Boekel.

Grafsteen

U bent vrij in uw keuze van steenhouwer. De steenhouwer zal voor u het grafmonument maken en plaatsen. De grafstenen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die kunt u vinden in het uitvoeringsbesluit. Als u of de steenhouwer twijfelt of het ontwerp van de grafsteen voldoet aan de voorwaarden, kunt u deze altijd per mail toesturen. Dan bekijken wij het ontwerp met u.
* Let wel op, als een grafsteen niet voldoet aan de voorwaarden, moet deze op eigen kosten verwijderd worden.

Beheer en onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud op de begraafplaatsen. Zoals het maaien van het gras, het snoeien van de aanwezige bomen en struiken en het verzorgen van de paden. Het onderhoud voor het graf en de grafbeplanting is de verantwoordelijkheid van nabestaanden.

Reglement

In de beheersverordening (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie over de regels, voorwaarden en bepalingen.

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel (Deze link gaat naar een externe website).

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de begraafplaatsadministratie via 088-1101706 of per email via begraven@boekel.nl. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 09.00 uur en 16.00 uur.

Documenten

Beheersverordening begraafplaatsen Boekel (PDF, 962.5 kB)

Wijziging beleid begraafplaatsen (DOCX, 12.9 kB)