Wanneer kunt u volstaan met het melden van een evenement?

Op het meldingsformulier staan de voorwaarden waaraan u dan moet voldoen. Enkele van deze voorwaarden:

  • maximaal 200 personen aanwezig (deelnemers en/of bezoekers);
  • geluidbelasting van minder dan 70 dB(A), gemeten aan de gevels van woningen van derden dan wel op 100 meter afstand van de locatie van het evenement;
  • geen afsluiting van doorgaande wegen.

Wanneer is een evenementenvergunning nodig?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden die op het meldingsformulier staan. Dus bijvoorbeeld in elk geval als er meer dan 200 deelnemers en/of bezoekers aanwezig zijn en/of worden verwacht. Denkt u er ook aan om een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan te vragen als u zwakalcoholische dranken verstrekt tijdens een evenement?

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning worden leges in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Gebruik dranghekken en/of containers

Voor (weg)afzettingen is het mogelijk kosteloos gebruik te maken van dranghekken. Het is ook mogelijk kosteloos gebruik te maken van onze groene containers. Neem hiervoor contact op via info@boekel.nl.

Formulieren

Aanvraag evenementenvergunning

Melding van een evenement

Aanvraag ontheffing art. 35