Wanneer kunt u volstaan met het melden van een evenement?

Op het meldingsformulier staan de voorwaarden waaraan u dan moet voldoen. Enkele van deze voorwaarden:

  • maximaal 200 personen aanwezig (deelnemers en/of bezoekers);
  • geluidbelasting van minder dan 70 dB(A), gemeten aan de gevels van woningen van derden dan wel op 100 meter afstand van de locatie van het evenement;
  • geen afsluiting van doorgaande wegen.

Wanneer is een evenementenvergunning nodig?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden die op het meldingsformulier staan. Dus bijvoorbeeld in elk geval als er meer dan 200 deelnemers en/of bezoekers aanwezig zijn en/of worden verwacht.
Denkt u er ook aan om een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan te vragen als u zwakalcoholische dranken verstrekt tijdens een evenement?

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning worden leges in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

U hoeft niets aan te vragen of te melden als u een besloten feest geeft op eigen terrein. Als u hierbij een tent gebruikt moet u dit in verband met de brandveiligheid wel melden. 

Formulieren

Aanvraag evenementenvergunning

Melding van een evenement

Aanvraag ontheffing art. 35