Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning. U kunt dit doen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

U dient uw bezwaarschrift te sturen naar:
Burgemeester en wethouders
Postbus 99
5427 ZH Boekel

Vermeld in uw brief het volgende:

  • de datum, waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • uw naam en adres;

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast dient u uw brief te ondertekenen.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt, geldig blijft tijdens de bezwaarprocedure.

Spoed?

Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, om onomkeerbare gevolgen van het besluit te voorkomen dan kunt u een voorlopige voorzienig aanvragen bij de rechter. Dat is een spoedprocedure, waarbij de rechter maatregelen
kan treffen om onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Voor een voorlopige voorziening dient u griffierecht te betalen. Als u een voorlopige voorziening wilt aanvragen, dient u niet alleen een brief te sturen naar burgemeester en wethouders,
maar ook een brief naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Bovenstehuis 3

7247563_1662970024637_Constructieberekening (geanonimiseerd) (PDF, 6.7 MB)

7247563_1662970142925_publiceerbareaanvraag (PDF, 143.7 kB)

7247563_1666593521276_Rapportage_landschappelijk_inpassingsplan_Bovenstehuis_3_Boekel (PDF, 1.0 MB)

7247563_1666593521301_Bovenstehuis_3_Boekel._Constructietekening_blad_2_dd_21-10-2022 (geanonimiseerd) (PDF, 1.7 MB)

7247563_1666595960222_TOELICHTING_aanvraag_Omgevingsvergunning_Bovenstehuis_3_Boekel (PDF, 64.7 kB)

7247563_1671634067733_Bovenstehuis_3_Boekel._bouwtekening_garage-berging (geanonimiseerd) (PDF, 1.2 MB)

7247563_1671634162353_20221221_000021 blz 7 (geanonimiseerd) (PDF, 281.3 kB)

7247563_1671634162369_20221221_000022 blz 8 (geanonimiseerd) (PDF, 281.6 kB)

7247563_1671634592678_20221221_000023 mail Waterschap (geanonimiseerd) (PDF, 227.0 kB)

7247563_1671634794494_gewijzigd_Landschappelijk_inpassingsplan_Bovenstehuis_3_Boekel (geanonimiseerd) (PDF, 261.5 kB)

Omgevingsvergunning Bovenstehuis 3 (PDF, 366.6 kB)

Meidoornstraat 1 - 11

7299421_1664885645234_publiceerbareaanvraag (PDF, 139.5 kB)

berekening gorderingen (PDF, 261.7 kB)

doorsnede dak 1-3-5 (PDF, 221.0 kB)

doorsnede dak 7-9-11 (PDF, 221.0 kB)

kingspan-unidek-aero-light-techniek-brochure-nl-nl (PDF, 1.3 MB)

omgevingsvergunning Meidoornstraat 1 - 11 (PDF, 362.8 kB)

plattegrond Ventilatieberekening Meidoornstraat 1-3-5 (PDF, 56.4 kB)

plattegrond Ventilatieberekening Meidoornstraat 7-9-11 (PDF, 120.7 kB)

Ventilatieberekening Meidoornstraat 1-3-5 (PDF, 18.9 kB)

Ventilatieberekening Meidoornstraat 7-9-11 (PDF, 18.0 kB)

Dennenmark 4

7235315_1662470081280_RDG22106ber_Uitbreiding_Bedrijfsruimte_Boekel (PDF, 3.2 MB)

7235315_1662472166376_Fotos_bestaande_bebouwingen (PDF, 841.2 kB)

7235315_1662473513063_publiceerbareaanvraag (PDF, 157.8 kB)

7235315_1666537986473_bestaande_situatie (PDF, 596.8 kB)

7235315_1666537986564_BT-100_bestektekening_20221018 (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

7235315_1666537986601_gewijzigde_situatie (PDF, 599.9 kB)

Erfinrichtingsplan Dennenmark 4 Boekel (16-1-2023) (geanonimiseerd) (PDF, 1.6 MB)

Kwaliteitsberekeningen Vitaal Buitengebied Boekel, Dennenmark 4 te Boekel (geanonimiseerd) (PDF, 246.5 kB)

Omgevingsvergunning Dennenmark 4 (PDF, 370.0 kB)

Burgt 19

7584335_1676057876605_23014_SB (geanonimiseerd) (PDF, 4.4 MB)

7584335_1676057876642_DO1-v1-2023-02-08 (PDF, 8.5 MB)

7584335_1676057985439_publiceerbareaanvraag (PDF, 123.1 kB)

Balieomgevingsvergunning Burgt 19 Boekel (PDF, 94.5 kB)

namens de gemeente Boekel getekende overeenkomst checklist Burgt 19.pdf geanonomiseerd (PDF, 1.2 MB)

Rosoliemolen 5 - 5a

7457049_1670847950870_2508_bijlagen (geanonimiseerd) (PDF, 7.5 MB)

7457049_1670847950951_2508_functies (geanonimiseerd) (PDF, 6.4 MB)

7457049_1670847951027_2508_kwaliteitsverklaringen (geanonimiseerd) (PDF, 627.6 kB)

7457049_1670847951033_2508_milieuprestatieberekening (geanonimiseerd) (PDF, 1021.1 kB)

7457049_1670847951051_2508_projectinformatie (geanonimiseerd) (PDF, 6.1 MB)

7457049_1670847951059_2508_T-1_2022-11-25 (geanonimiseerd) (PDF, 587.8 kB)

7457049_1670847951068_2508_W-1_2022-11-25 (geanonimiseerd) (1) (PDF, 660.3 kB)

7457049_1670847951080_20221212-Beng-22.315-def (geanonimiseerd) (PDF, 11.2 MB)

7457049_1670847951169_antwoordenlijst_aimsessie_aih0qtz2thn (PDF, 124.1 kB)

7457049_1670847951177_beknopt_overzicht_maatregelen_aimsessie_aih0qtz2thn (PDF, 137.3 kB)

7457049_1670847951183_overzicht_maatregelen_aimsessie_aih0qtz2thn (PDF, 547.3 kB)

7457049_1670847951195_overzicht_relevante_artikelen_aimsessie_aih0qtz2thn (PDF, 332.1 kB)

7457049_1670847951204_Vergunningcheck-resultaat (PDF, 5.5 kB)

7457049_1670848107950_publiceerbareaanvraag (PDF, 217.6 kB)

7457049_1675334501487_2508_B-1_2023-02-02 (PDF, 3.1 MB)

7457049_1675334501561_2508_B-2_2023-02-02 (PDF, 4.8 MB)

7457049_1675334501657_2508_B-3_2023-02-02 (PDF, 984.7 kB)

7457049_1675334501681_2508_B-3a_2023-02-02 (PDF, 965.0 kB)

7457049_1675334501705_2508_B-4_2023-02-02 (PDF, 721.3 kB)

7457049_1675334501724_2508_B-5_2023-02-02 (PDF, 655.2 kB)

7457049_1675334501741_2508_B-6_2023-02-02 (PDF, 599.4 kB)

7457049_1675334501757_2508_B-7_2023-02-02 (PDF, 551.2 kB)

7457049_1675334501773_2508_B-8_2023-02-02 (PDF, 527.6 kB)

7457049_1675334501788_2508_projectberekeningen_2023-02-02 (PDF, 220.2 kB)

7457049_1675334501797_GenG_2022160__ber_loods_22-01-2023 (geanonimiseerd) (PDF, 27.3 MB)

7457049_1675334501850_GenG_2022160__ber_WH_22-01-2023 (geanonimiseerd) (PDF, 19.9 MB)

7457049_1675334501880_GenG_2022160__tek_loods_22-01-2023 (geanonimiseerd) (PDF, 3.7 MB)

7457049_1675334501898_GenG_2022160__tek_WH_22-01-2023 (geanonimiseerd) (PDF, 3.2 MB)

Huisnummerbesluit Rosoliemolen 5 en 5a (PDF, 482.9 kB)

Omgevingsvergunning Rosoliemolen 5 - 5a (PDF, 367.3 kB)

 

Wingtapper 26

7567089_1675437265290_020921_B01-b (geanonimiseerd) (PDF, 2.2 MB)

7567089_1675437265340_68551_1_1.docx (geanonimiseerd) (PDF, 202.9 kB)

7567089_1675437637086_publiceerbareaanvraag (PDF, 108.6 kB)

Omgevingsvergunning Wingtapper 26 Venhorst (PDF, 357.7 kB)

Zandhoek 21a

7435189_1669892159496_Bestek_zandhoek21a_dd_011222-Bestek1B (geanonimiseerd) (PDF, 2.2 MB)

7435189_1669892216537_Bestek_zandhoek21a_dd_011222-Bestek2B (geanonimiseerd) (PDF, 1.1 MB)

7435189_1669892266305_Bestek_zandhoek21a_dd_011222-terreinindeling (geanonimiseerd) (PDF, 482.8 kB)

7435189_1669892449824_22-177_Statische-berekening (PDF, 2.4 MB)

7435189_1669892527428_22-177_Constructie_Def (PDF, 1.1 MB)

7435189_1669892894270_004_ontwerp (PDF, 133.6 kB)

7435189_1669895120904_publiceerbareaanvraag (PDF, 149.7 kB)

7435189_1672395564051_Rekeningblad_tegenprestatie_2022 (PDF, 101.2 kB)

7435189_1672834973934_bouwbesluit_ventilatiehoeveelheden_Zandhoek_21A (PDF, 413.8 kB)

7435189_1676570828032_Landschappelijk_inpassingsplan_definitief_-_toelichting16223 (PDF, 621.1 kB)

7435189_1676571207459_Landschappelijk_inpassingsplan_definitief16223 (PDF, 870.2 kB)

Brief dd 02-01-2023 motivatie Zandhoek21a Boekel (geanonimiseerd) (PDF, 179.7 kB)

Omgevingsvergunning Zandhoek 21a (PDF, 367.3 kB)