Gezien de hoeveelheid woningzoekenden wil de gemeente een versnelling in de woningbouw realiseren. Een manier om dat te doen is het bouwen van hybride woningen voor de periode van maximaal 15 jaar. Hiermee bieden we op relatief korte termijn ruimte aan verschillende doelgroepen die wachten op woonruimte.

De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit de locatie aan de Waterval als meest gunstig voren is gekomen. Hier kunnen 25-30 woningen/appartementen (van verschillende grootte) worden gerealiseerd in de vorm van een kleine wijk met groen en parkeervoorzieningen. Er wordt met PeelrandWonen samengewerkt, de verwachting is dat zij de woningen gaan beheren.

Presentatie omwonendenbijeenkomst Tijdelijke huisvesting Waterval 5 juni 2024 (PDF, 2.3 MB)

Verslag bewonersbijeenkomst Waterval 5 juni 2024 (DOCX, 16.3 kB)