Wet Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wkb in werking. Hierbij zijn alle te bouwen bouwwerken opgesplitst in gevolgklassen. Nieuwbouw in gevolgklasse I (o.a. eensgezinswoningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen) worden niet meer technisch getoetst door de gemeente. Hiervoor dient u een zogenaamde kwaliteitsborger in te schakelen. Deze zal samen met u de start- en gereedmelding gaan verzorgen voor de gemeente.

Startmelding

Als u wilt gaan beginnen met bouwen moet u een melding doen via het Omgevingsloket. De gemeente bevestigt uw melding, of vraagt om aanvullende gegevens indien nodig. U mag beginnen met bouwen 4 weken nadat uw melding volledig is gedaan. Uw melding is uiterlijk een jaar geldig.

Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website)

Gereedmelding

Als de bouwactiviteiten zijn afgerond moet u dit ook melden via het Omgevingsloket. Er wordt dan bekeken of u gebouwd heeft volgens de regels. Heeft u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gebruiken.

Vragen?

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningen via vergunningen@boekel.nl. Wij beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.


LET OP:

De Omgevingswet is zowel voor inwoners, adviesbureaus en architecten, als voor de gemeente, nieuw. Het kan daarom voorkomen dat de behandeling van aanvragen of vragen langer kan duren dan u van ons gewend bent. Bedankt voor uw begrip.