Ook moet u het laten weten als u klaar bent met bouwen. Ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet u de gemeente dit melden. U mag het bouwwerk pas in gebruik nemen als u deze melding gedaan heeft. U kunt de meldingen ook per mail doen. Ons mailadres is info@boekel.nl.

Start- en gereedmelding bouwwerk