U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest
 • Sloopmelding én omgevingsvergunning


In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

U kunt op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen om te kijken of een sloopmelding nodig is. Ook wordt dan aangegeven of u daarnaast een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Meenemen

Bij de sloopmelding moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren (Deze gegevens mogen later aan de gemeente worden verstrekt. Ze moeten echter wel minimaal twee dagen voor de start van de sloopwerkzaamheden ingediend worden)
 • adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan (Door middel van een situatietekening kunt u aangeven welk bouwwerk of welk deel van het bouwwerk gesloopt wordt)
 • de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvindenbeschrijving van de wijze waarop werkzaamheden plaatsvinden gegevens over de vrij te komen afvalstoffen

Afhankelijk van de werkzaamheden hebt u verder een of meerdere rapporten nodig. Deze rapporten moet u samen met het meldingsformulier indienen. Het kan gaan om de volgende rapporten:

 • een asbestinventarisatierapport als dit op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 vereist is (vuistregel is dat een asbestinventarisatierapport nodig is als dat wat gesloopt gaat worden gebouwd is voor 1994)
 • sloopveiligheidsplan: in verband met de veiligheid op de slooplocatie
 • rapport van een akoestisch onderzoek: in verband met beperking geluidhinder
 • rapport van een trillingenonderzoek: in verband met beperking hinder als gevolg van trillingen

Kosten

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.