Planschade

Planschade is schade door een verandering van uw omgeving, zoals de aanleg van een weg of de bebouwing van een stuk natuur. Dit soort plannen kunnen op verschillende manieren schade voor u opleveren. Zo kan uw huis of onroerende zaak minder waard worden, u kunt inkomen mislopen of uw woongenot kan beperkt worden. In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen voor planschade.

U kunt uw verzoek indienen door het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF, 365.4 kB) (PDF) te downloaden en ingevuld naar de gemeente te sturen.

In de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 (Deze link gaat naar een externe website)’ staat beschreven hoe de procedure in zijn werk gaat.

Voor initiatieven per 1 januari 2024 wordt planschade gewijzigd in nadeelcompensatie.

Kosten

Een aanvraag om vergoeding van planschade kost € 300,-. U krijgt dit bedrag niet terug als de aanvraag wordt afgewezen. Neem contact op met de gemeente om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet.